Фондовий магазин - інвестиційний фонд Фондовий магазин - інвестиційний фонд
Партнери    Семінари    Тарифи    Контакти нові!     
      інвестиційні фонди

   Фондовий Магазин
   Куди вкласти гроші?
   Що ми пропонуємо
   Купівля та продаж акцій
   Cтати інвестором
   Про нас
   Закони
   Новини
   Словник фондового сленгу
   Соц. відповідальність
 
фондовый магазин фондовый магазин
Online-консультація:
Online-консультация - ICQ: 349146649349146649
Online-консультация - ICQ: 276960462276960462
Cпівпраця з:
     Приватними Підприємцями
     Управляючими компаніями
     Торгівцями ЦП
     Адміністраторами НПФ
консультаційні центри ФМ
консультаційні центри ФМ Львів Чернігів Чернівці Франківськ Харків Хмельницький Луганськ Рівне Суми Запоріжжя Донецьк Одеса
Львів, Тернопіль, Запоріжжя, Луганськ, Рівне, І.Франківськ, Чернівці, Чернігів, Донецьк, Одеса Дніпропетровськ , Ужгород
 
Рафтинг у Карпатах
Чудовий активний відпочинок з Центром рафтингу: рафтинг у Карпатах, сплави по Дністру, корпоративний відпочинок
    Загальна сума 19934903.77 грн.
    Укладено договорів 557
    Продано Цінних Паперів 4137056
  
інвестиційний фонд Відкритий фонд інвестиційний фонд Відкритий фонд
 

Відкритий фонд "Надбання"

   Ціна: 10
КУА «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент» представляє «Відкритий фонд «Надбання» - розрахований на інвесторів, яких не влаштовує дохід від вкладень у банківські депозити і котрі готові до помірного ризику для отримання потенційно вищого доходу. Перевагою відкритого фонду «Надбання» є можливість виходу з нього в будь-який момент, що не можливо у випадку інвестування у закриті та інтервальні фонди, а також банківські депозити, де достроковий вихід означає втрату частини доходу.
Также часть средств инвестируется в затоку частный сектор, где недвижимость добавляет в цене порядка 30% за год.
        

Стратегія Фонду
Інвестиційна стратегія фонду «Надбання» - досягнення стабільного середньострокового та довгострокового росту капіталу шляхом формування збалансованої стратегії активів для забезпечення оптимального співвідношення показників дохідності та ризику, що дозволяє максимально нівелювати ринкові коливання і потенційно отримати значно вищий рівень дохідності порівняно з депозитними ставками. Диверсифікований інвестиційний портфель фонду є оптимальним і для інвесторів-початківців, і для тих, хто вже має досвід співпраці з інститутами спільного інвестування.         

Активи Фонду
• цінні папери емітентів (у тому числі – іноземних);
• державні цінні папери, дохід по яким гарантовано Кабінетом Міністрів України;
• цінні папери органів місцевого самоврядування;
• цінні папери, дохід по яким гарантовано урядами іноземних держав;
• грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті;
• інші активи.         

Управління Фондом
За умови сприятливої кон’юнктури фондового ринку в акції розміщується до 40% активів у пропорціях, встановлених інвестиційною декларацією Фонду. Решта активів розміщується в інструменти з фіксованою дохідністю. У випадку негативної прогнозної зміни ринкової ситуації на фондовому ринку, управляючі можуть скорочувати позиції в акціях, розміщуючи активи в грошові кошти або інструменти з фіксованою дохідністю.         

Доходи Фонду
Основними складовими доходів Фонду є:
• дивіденди, процентний дохід по облігаціях і депозитах;
• збільшення вартості акцій та інших цінних паперів у портфелі Фонду;
• дохід від операцій з акціями та іншими цінними паперами;
• інші доходи.         

Доходи інвестора
Інвестори отримують дохід у результаті збільшення вартості активів Фонду. Весь дохід від інвестицій отримують інвестори, а Компанія з управління активами - тільки винагороду за управління активами.         

Мета діяльності Фонду
Метою діяльності Фонду є отримання максимального прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування при мінімально можливих ризиках, забезпечення дохідності вкладень і приросту вкладених коштів інвесторів.         

Реєстраційні дані:
• Найменування – Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Надбання» ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент»;
• Дата і номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (ЄДРІСІ): №1036 від 22 квітня 2008 року;
• Код ЄДРІСІ: 2111036;
• Термін діяльності Фонду – безстроковий.         

Цінні папери Фонду:
• Загальна кількість інвестиційних сертифікатів: 500 000 (п’ятсот тисяч) штук;
• Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату: 100 (сто) гривень;
• Мінімальна сума придбання сертифікатів Фонду – 1000 (одна тисяча) гривень;
• Тип інвестиційних сертифікатів: іменні;
• Форма випуску інвестиційних сертифікатів: бездокументарна;
• Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 7 липня 2008 року; 
• Загальна сума випуску інвестиційних сертификатів Фонду - 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривен.         

Фонд обслуговують
• Компанія з управління активами:
ТОВ «Компанія з управління активами «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент»;
• Торговець цінними паперами:
ЗАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ-КАПІТАЛ»;
• Депозитарій:
ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз»;
• Зберігач:
ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді»;
• Аудитор:
ТОВ «Аудиторська фірма «Рада-Лтд»;
• Незалежний оцінювач майна:
ЗАТ «Консалтингова фірма «Острів».         

 

  Інвестиційний фонд Відкритий фонд "Надбання"

 
інвестиційний фонд Відкритий фонд інвестиційний фонд
  
    Фондовий Магазин ™
Створення сайту